Từ ngày lễ 2/9 - 5/9, Ninh Thuận sẽ áp dụng các biện pháp tăng cường về phòng chống dịch Covid-19 trên các địa bàn tỉnh.

Yêu cầu người dân không tập trung quá 5 người tại nơi công cộng và hạn chế tối đa ra đường; các cửa hàng, cơ sở kinh doanh phải đóng cửa từ 19h00 hôm trước đến 4h00 sáng hôm sau (trừ những cơ sở kinh doanh thật sự thiết yếu như cửa hàng xăng dầu, nhà thuốc...).

Chính quyền các địa phương đồng loạt ra quân bảo vệ “vùng xanh” với quyết tâm cao nhất không để phát sinh dịch bệnh; rà soát, chấn chỉnh, nâng cao trách nhiệm hoạt động của các Tổ giám sát cộng đồng, nhất là công tác giám sát người thực hiện cách ly y tế tại nhà.

Theo CTC Ninh Thuận