Ngày 28-8, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị tập huấn trực tuyến với các Sở Y tế và cơ sở khám, chữa bệnh trên cả nước về tăng cường hiệu quả công tác tổ chức, quản lý thu dung, điều trị COVID-19 để giảm tỷ lệ diễn biến nặng, nguy kịch và tử vong do COVID-19.

Các đại biểu tham dự được hướng dẫn các kiến thức chuyên môn về thiết lập cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 theo mô hình tháp 3 tầng; hội chẩn, tư vấn chuyên môn cho người bệnh COVID-19 qua hệ thống khám bệnh từ xa Telehealt; bảo đảm oxy y tế đáp ứng tình hình dịch COVID-19; quản lý, điều trị và chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại nhà, phòng nguy cơ lây nhiễm SARS-CoV-2 cho nhân viên y tế; kinh nghiệm trong tổ chức quản lý người mắc COVID-19 tại nhà...

Thông qua hội nghị giúp cho ngành Y tế các địa phương nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, thu dung điều trị và giảm tỷ lệ diễn biến nặng do COVID-19.