Đến ngày 30-8, trên địa bàn tỉnh còn 7 vùng phong tỏa các khu vực cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19, tất cả đều nằm trên địa bàn Tp. Phan Rang-Tháp Chàm.

Cụ thể: Khu tập thể Trung đoàn 937 đường Bác Ái, thuộc khu phố 8, phường Đô Vinh; khu vực từ số nhà 72 đến số nhà 84 đường Ngô Quyền thuộc khu phố 1, phường Mỹ Hương; khu vực hẻm 128/2/16 đường Trần Phú, khu phố 6, phường Phủ Hà; khu vực hẻm 56 đường Đoàn Thị Điểm, khu phố 8, phường Thanh Sơn; các khu vực từ số nhà 75 đến 85 đường Ngô Quyền, thuộc khu phố 2; từ số nhà 52 đến 68 và từ số nhà 47 đến 63, đường Cao Thắng thuộc khu phố 4; hẻm 34 và hẻm 52 đường Cao Thắng thuộc khu phố 3 đều của phường Đạo Long.

Tất cả các khu vực phong tỏa này đang được UBND Tp. Phan Rang-Tháp Chàm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đảm bảo công tác phòng, chống dịch, an ninh trật tự, tổ chức chốt chặn tại các tuyến đường, tuyến hẻm ra vào các khu vực thực hiện phong tỏa; đảm bảo cung ứng đầy đủ các nguồn nhu yếu phẩm thiết yếu, lương thực, thực phẩm cho người dân tại các khu vực trên.