Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Thuận thông báo nhanh về một số thông tin liên quan đến 2 ca mắc mới SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh (Tính đến 18h00 ngày 2-9).

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Thuận thông báo nhanh 2 ca mắc mới