Đến Ninh Thuận bạn sẽ bắt gặp nhiều nơi có cảnh đẹp của cánh đồng lúa, đặt biệt là mùa thu hoạch qua những bức ảnh sau đây.

Hương rạ thơm mùa lúa chín. Lúa chín rồi rạ cháy mùi thơm!

Cùng Ninh Thuận 24h ngắm cánh đồng lúa thu hoạch với những bức ảnh dưới đây nhé!

Cánh đồng lúa Ninh Thuận đẹp bạt ngàn mùa thu hoạch

Cánh đồng lúa Ninh Thuận đẹp bạt ngàn mùa thu hoạch

Cánh đồng lúa Ninh Thuận đẹp bạt ngàn mùa thu hoạch

Cánh đồng lúa Ninh Thuận đẹp bạt ngàn mùa thu hoạch

Cánh đồng lúa Ninh Thuận đẹp bạt ngàn mùa thu hoạch

Cánh đồng lúa Ninh Thuận đẹp bạt ngàn mùa thu hoạch

Cánh đồng lúa Ninh Thuận đẹp bạt ngàn mùa thu hoạch

Cánh đồng lúa Ninh Thuận đẹp bạt ngàn mùa thu hoạch

Cánh đồng lúa Ninh Thuận đẹp bạt ngàn mùa thu hoạch

Cánh đồng lúa Ninh Thuận đẹp bạt ngàn mùa thu hoạch

Cánh đồng lúa Ninh Thuận đẹp bạt ngàn mùa thu hoạch

Cánh đồng lúa Ninh Thuận đẹp bạt ngàn mùa thu hoạch

Ảnh Tùng Phạm.