Hàng loạt dự án điện mặt trời trong lòng hồ ở Ninh Thuận dù chưa tổ chức bàn giao mốc chỉ giới phạm vi hoạt động, song chủ đầu tư đã thi công rầm rộ.

Ồ ạt dự án điện mặt trời không theo quy trình, thủ tục

Theo tìm hiểu PV Báo Nông nghiệp Việt Nam, hiện trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận có 3 dự án điện mặt trời đang triển khai thi công tại các hồ Sông Biêu, Lanh Ra, Sông Trâu. Trong đó, dự án điện mặt trời trong lòng hồ Sông Biêu, huyện Thuận Nam (hay còn gọi nhà máy điện mặt trời Thiên Tân 1.2) đang thực hiện hoạt động xây dựng theo Giấy phép số 04/GP-UBND ngày 09/02/2021 của UBND tỉnh Ninh Thuận.

Dự án điện mặt trời ở Ninh Thuận vi phạm công trình thủy lợi
Hiện nhiều dự án điện mặt trời trong lòng hồ ở Ninh Thuận đang triển khai. Ảnh: PV.

Tính đến ngày 10/9/2021, chủ đầu tư là Công ty CP Công nghiệp năng lượng Ninh Thuận đã thi công xây dựng nhiều hàng mục đã hoàn thành như: Hệ thống cọc đỡ khung giá đỡ và lắp đặt các tấm pin; hệ thống cọc đỡ và lắp đặt 488 String inverter (là một biến tần trung tâm đóng vai trò là đầu vào của nguồn năng lượng điện); xây dựng hàng rào bằng lưới thép; xây dựng giá đỡ cáp và lắp đặt hệ thống dây dẫn điện. Bên cạnh đó việc xây dựng đường giao thông nội bộ, đường tạm trong lòng hồ cũng gần xong.

Trong khi đó trách nhiệm của chủ đầu tư phải làm theo Khoản 1, Điều 2 của Giấy phép lại chưa thực hiện. Cụ thể, chủ đầu tư chưa tổ chức bàn giao mốc chỉ giới phạm vi hoạt động theo Giấy phép cho Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận; Chưa tiến hành xây dựng tuyến đường từ đập chính Trà Van vào dự án Nhà máy điện mặt trời Thiên Tân 1.2 để phục vụ công tác quản lý vận hành;  Chưa tháo dỡ tuyến đường tạm thi công vào dự án cắt ngang lòng hồ Sông Biêu, nhất là tuyến đường cắt ngang kênh thông hồ Sông Biêu. Ngoài ra, chủ đầu tư cũng chưa lắp đặt các thiết bị quan trắc và không gửi kết quả quan trắc chất lượng nước hồ về các cơ quan quản lý nhà nước theo quy định.

Dự án điện mặt trời ở Ninh Thuận vi phạm công trình thủy lợi
Dự án điện mặt trời trong lòng hồ Sông Biêu (Thiên Tân 1.2) có công suất 100MWp. Ảnh: PV.

Tương tự, dự án điện mặt trời trong lòng hồ Lanh Ra, huyện Ninh Phước (hay còn gọi nhà máy điện mặt trời Thiên Tân 1.3) do Công ty CP Công nghiệp năng lượng Ninh Thuận làm chủ đầu tư theo Giấy phép số 05/GP-UBND ngày 9/02/2021 của UBND tỉnh. Đến nay, dự án cũng đã xây dựng hoàn thành nhiều hàng mục như: Xây dựng hệ thống cọc đỡ khung giá đỡ, lắp đặt các tấm pin; hệ thống cọc đỡ và lắp đặt 236 string inverter; giá đỡ cáp và lắp đặt hệ thống dây dẫn điện…

Thế nhưng lại chưa tổ chức bàn giao mốc chỉ giới, phạm vi hoạt động theo Giấy phép cho Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận. Chưa lắp đặt các thiết bị quan trắc; chưa gửi kết quả quan trắc chất lượng nước hồ về các cơ quan quản lý nhà nước theo quy định và không lắp đặt hệ thống lưu trữ điện trong phạm vi bảo vệ công trình.

Còn đối với dự án điện mặt trời trong lòng hồ Sông Trâu (gọi tắt Nhà máy điện mặt trời Thiên Tân 1.4) tiến độ thưc hiện hoàn thành xây dựng hệ thống cọc đỡ khung giá đỡ và lắp đặt các tấm pin; xây dựng hệ thống cọc đỡ và lắp đặt 451 máy Inventer 175 Kw; xây dựng đường giao thông nội bộ và hàng rào lưới thép; xây dựng giá đỡ cáp và lắp đặt hệ thống dây dẫn điện, nhà để xe, kho bãi tập kết sửa chữa, nhà thường trực bảo vệ và các công tình hạ tầng có liên quan… Cũng như hoàn thành hệ thống điện 22kV nội bộ kết nối các trạm nâng áp 22kV với trạm biến áp 220kV là hệ thống cáp ngầm, các thiết bị 22kV, máy biến áp 0,8/0,8/22kV được lắp đặt trong nhà.

Dự án điện mặt trời ở Ninh Thuận vi phạm công trình thủy lợi
Cận cảnh dự án điện mặt trời trong lòng hồ Sông Trâu. Ảnh: PV.

Tuy nhiên đến gần giữa tháng 9 vẫn chưa lắp đặt các thiết bị quan trắc. Chủ đầu tư báo cáo kết quả quan trắc nhưng chưa đánh giá rõ số liệu quan trắc với tiêu chuẩn quy định để Công ty thủy nông có cơ sở điều tiết cấp nước cho các nhà máy nước sinh hoạt đang lấy nước từ hồ này.

Chủ đầu tư vi phạm luật thủy lợi

Cũng theo tìm hiểu chúng tôi, các nhà máy điện mặt trời Thiên Tân 1.2 và Thiên Tân 1.3 do Công ty CP Công nghiệp năng lượng Ninh Thuận làm chủ đầu tư. Còn nhà máy điện mặt trời Thiên Tân 1.4 do Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển năng lượng Ninh Thuận làm chủ đầu tư. Trong đó, nhà máy điện mặt trời Thiên Tân 1.2 ở xã Phước Hà (Thuận Nam), có công suất 100 MWp. Nhà máy điện mặt trời Thiên Tân 1.3 tại xã Phước Vinh (Ninh Phước) có công suất 50MWp. Nhà máy điện mặt trời Sông Trâu, xã Phước Chiến (Thuận Bắc) có công suất 100MWp.

Dự án điện mặt trời ở Ninh Thuận vi phạm công trình thủy lợi
Dự án điện mặt trời trong lòng hồ Lanh Ra, huyện Ninh Phước (hay còn gọi nhà máy điện mặt trời Thiên Tân 1.3). Ảnh: PV.

Trước trách nhiệm của chủ đầu tư thực hiện các nội dung theo Khoản 1, Điều 2 của Giấy phép chưa thực hiện nghiêm đúng như trong giấy phép được cấp là chưa đúng nghĩa vụ của tổ chức được cấp giấy phép quy định theo Giấy phép đã được cấp.

Mới đây, Sở NN-PTNT Ninh Thuận đã có báo cáo UBND tỉnh Ninh Thuận vụ việc trên, trong đó đề xuất, kiến nghị UBND tỉnh đề nghị chủ đầu tư dự án khẩn trương, nghiêm túc thực hiện nội dung công văn số 3844 ngày 29/7/2021 của UBND tỉnh về thực hiện nghiêm Giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi và các quy định pháp luật.

Khẩn trương thi công các hạng mục trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi trong các lòng hồ theo đúng kế hoạch đề ra. Khẩn trương thực hiện công tác cắm mốc chỉ giới phạm vi hoạt động theo Giấy phép được cấp tại Nhà máy điện mặt trời Thiên Tân 1.2, Thiên Tân 1.3. Cũng như nhanh chóng lắp đặt thiết bị quan trắc chất lượng nước hồ và có báo cáo quan trắc chất lượng nước trong hồ chứa theo đúng thời gian quy định.

Hiện tại Nhà máy điện mặt trời Thiên Tân 1.2, Thiên Tân 1.3 và Thiên Tân 1.4 đã thi công xong tất cả các hạng mục chính, tuy nhiên chủ đầu tư phải thuê đơn vị tư vấn độc lập kiểm tra, đánh giá cao trình lắp đặt tấm pin đạt yêu cầu theo hướng dẫn của Tổng cục thủy lợi tại văn bản số 1188 ngày 30/6/2020 và tiến hành tổ chức nghiệm thu trong tháng 9/2021 theo Giấy phép được cấp. Đồng thời, thực hiện thủ tục đề nghị cấp phép hoạt động vận hành dự án trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, trước khi đưa công trình vào vận hành khai thác. Đối với dự án Nhà máy điện mặt trời Thiên Tân 1.2 cần khẩn trương xây dựng tuyến đường từ đập chính Trà Van vào để phục vụ công tác quản lý vận hành trong tháng 9/2021 và tháo dỡ đường tại trong lòng hồ Sông Biểu trước ngày 30/9/2021 nhằm đảm bảo an toàn đập trước mùa mưa bão sắp tới.