Ninh Thuận đã chi hỗ trợ 20,8 tỷ đồng cho gần 13.900 lao động tự do thuộc 13 nhóm ngành.

Theo báo cáo kinh tế - xã hội tháng 8/2021 của UBND tỉnh Ninh Thuận, trong tháng 8, tỉnh đã tập trung triển khai chi hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg.

Theo đó, UBND tỉnh quy định cụ thể 13 nhóm lao động tự do thuộc các dịch vụ trên địa bàn tỉnh đã và đang bị tạm dừng hoạt động được nhận hỗ trợ. Tính đến ngày 30/8, Ninh Thuận đã chi hỗ trợ gần 20,8 tỷ đồng cho gần 13.900 lao động tự do thuộc 13 nhóm ngành.

Trong cuộc họp ngày 6/9, Thường trực Tỉnh ủy Ninh Thuận cũng chỉ đạo UBND tỉnh tiếp tục rà soát và đẩy nhanh việc hỗ trợ các đối tượng khó khăn do đại dịch Covid-19, nhất là nhóm đối tượng lao động tự do.

Ninh Thuận chi gần 21 tỷ đồng hỗ trợ lao động tự do
Tỉnh ủy Ninh Thuận yêu cầu không để người dân thiếu ăn, thiếu mặc, nhất là tại các khu vực thực hiện phong tỏa (Ảnh minh họa).

Tỉnh ủy nhấn mạnh phải đảm bảo an sinh xã hội, không để người dân thiếu ăn, thiếu mặc, nhất là tại các khu vực thực hiện phong tỏa. Ngoài ra, trong tháng 8, Ninh Thuận còn thực hiện trợ cấp thất nghiệp, mất việc làm cho hơn 2.500 lao động với số tiền 38 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng tỉnh Ninh Thuận triển khai thực hiện kịp thời các chính sách an sinh xã hội, giải quyết chế độ chính sách người có công cho 23 hồ sơ. Tổ chức tiếp nhận và cấp phát gạo hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, hoàn thành hỗ trợ 577 tấn gạo cho gần 9.800 hộ.

Đến ngày 30/8, BHXH tỉnh Ninh Thuận đã tiếp nhận và thực hiện giảm mức đóng Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho hơn 18.700 lao động với số tiền 5,8 tỷ đồng. Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Ninh Thuận cũng đã giải ngân cho 5 doanh nghiệp vay với số tiền hơn 360 triệu đồng để trả lương cho nhân viên.