Ông Trần Quốc Nam - Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận vừa ký quyết định điều chỉnh tiến độ Dự án Trung tâm điện lực LNG Cà Ná giai đoạn 1, công suất 1.500MW. Theo đó, tỉnh Ninh Thuận chốt thời gian khởi công dự án trong quý II/2022.

Ninh Thuận: Trung tâm điện lực LNG Cà Ná 1.500MW sẽ khởi công trong quý II/2022
Khu vực xây dựng dự án Trung tâm điện lực LNG Cà Ná giai đoạn 1, công suất 1.500MW.

Cụ thể, theo quyết định do ông Nam ký cho biết, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và khởi công dự án trong quý II/2022. Hoàn thành xây dựng và đưa dự án vào hoạt động trong quý II/2026.

Liên quan đến vấn đề này, UBND tỉnh Ninh Thuận đã có quyết định công nhận các nhà đầu tư đáp ứng sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm thực hiện dự án trung tâm điện lực LNG Cà Ná giai đoạn 1, công suất 1.500MW.

Theo đó, có 5 nhà đầu tư đáp ứng sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm gồm: Liên danh Korea Consortium gồm: Tổng Công ty Năng lượng Hanwha - Tổng Công ty Khí Hàn Quốc - Tổng Công ty Điện lực Nam Hàn Quốc; Công ty Gulf MP Company Limited; Tập đoàn Jera Company Inc; Liên danh Công ty Total Gaz Electricite Holding France - Công ty Novatek Gas & Power Asia Pte - Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PVPower) - Công ty Siemens Energy AG - Công ty Cổ phần Zarubezhneft; Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Trung Nam.

UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư đăng tải danh sách nhà đầu tư đáp ứng sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm thực hiện dự án, đồng thời áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi quốc tế theo quy định để lựa chọn nhà đầu tư.

Giao Sở Công Thương là bên mời thầu và tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. Cùng với đó, trong quá trình thực hiện phải phối hợp chặt chẽ và thống nhất với Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tập đoàn Điện lực Việt Nam về các tiêu chí và giải pháp kỹ thuật cần thiết để lựa chọn được nhà đầu tư có đủ năng lực quản lý, tài chính, kinh nghiệm, kỹ thuật – công nghệ tiên tiến, hiện đại và tối ưu nhất theo quy định của pháp luật, bảo đảm cạnh tranh, công khai và bình đẳng; thống nhất với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an về tiêu chí, phương án đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Vào tháng 12/2020, UBND tỉnh Ninh Thuận đã có Quyết định số 2162/QĐ-UBND phê duyệt danh mục dự án Trung tâm điện lực LNG Cà Ná giai đoạn 1, công suất 1.500 MW.

Theo đó, dự án sẽ khởi công trong quý III/2021, đồng thời hoàn thành xây dựng và đưa dự án vào hoạt động trong quý III/2024.

Tiếp đó, đến cuối quý II/2021, UBND tỉnh Ninh Thuận đã chỉ đạo hoàn tất các thủ tục pháp lý để chuẩn bị cho công tác đấu thầu dự án Trung tâm điện lực LNG Cà Ná giai đoạn 1, công suất 1.500 MW.

Dự án Trung tâm điện lực LNG Cà Ná giai đoạn 1 nhằm xây dựng một nhà máy điện khí sử dụng công nghệ tua bin khí chu trình hỗn hợp, công suất 1.500MW. Về hệ thống cung cấp và xử lý nguyên liệu: Xây dựng cảng nhập LNG đáp ứng quy mô sản lượng LNG thông qua cảng 4,8 triệu tấn/năm.

Kho chứa LNG công suất 4x1,2 triệu tấn/năm, quy mô 4 bồn chứa, mỗi bồn có sức chứa 180.000m3. Dự án giai đoạn 1 đầu tư toàn bộ hạ tầng kho chứa LNG và xây dựng, lắp đặt trước một bồn phục vụ nhu cầu dự án công suất 1.500 MW.

Kho tái hóa khí bao gồm 4 trạm tái hóa khí, công suất 4x1,2 triệu tấn/năm. Dự án giai đoạn 1 đầu tư toàn bộ hạ tầng khu tái hóa khí và xây dựng, lắp đặt trước một trạm tái hóa khí phục vụ nhu cầu dự án công suất 1.500MW.

Hệ thống đường ống dẫn khí từ trạm tái hóa khí đến nhà máy điện khí LNG giai đoạn 1, công suất 1,2 triệu tấn/năm.

Theo Quyết định số 2162/QĐ-UBND, dự án Trung tâm điện lực LNG Cà Ná giai đoạn 1 có thời hạn hoạt động 50 năm và diện tích đất xây dựng một nhà máy chính, công suất 1.500 MW khoảng 20ha tại xã Phước Diêm, huyện Thuận Nam.

UBND tỉnh Ninh Thuận cho biết: “Dự án sẽ góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương thông qua việc thu hút đầu tư với lượng vốn khoảng 49.000 tỷ đồng, góp phần tạo ra nhiều công ăn việc làm cho doanh nghiệp và người dân địa phương.

Dự án tạo được nhiều công ăn việc làm nên đời sống người dân địa phương được nâng lên, góp phần làm ổn định tình hình xã hội.

Bên cạnh đó, sẽ đóng góp thu ngân sách lớn cho địa phương thông qua các khoản đóng góp tiền thuê đất, thuế tài nguyên nước, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp,...

Dự án thực hiện đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường”.