Tính đến ngày 27-9, toàn huyện Thuận Bắc đã có 8.924 người thuộc nhóm đối tượng ưu tiên theo Nghị quyết số 21/NQ-CP của Chính phủ đã tiêm vắc xin phòng COVID-19.

Thuận Bắc: Có 8.924 người tiêm văc xin phòng Covid-19
Cán bộ y tế Thuận Bắc tiêm vắc-xin phòng COVID-19 cho người dân.

Trong đó, có 4.455 người tiêm đủ 2 mũi. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 cấp huyện, xã đã phân công lực lượng chứng năng, phối hợp chặt chẽ với các tổ giám sát cộng đồng tại địa bàn dân cư và các cơ quan, đơn vị sử dụng lao động để rà soát, lập danh sách và tổ chức tiêm bảo đảm tính công bằng, minh bạch, chính xác, đúng đối tượng. Trong quá trình tổ chức tiêm, Trung tâm Y tế huyện Thuận Bắc đã phân luồng, kiểm tra y tế và bố trí điểm tiêm phù hợp, bảo đảm quy định “5K” và an toàn trong công tác phòng chống dịch.