Hiện nay, dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận đang diễn biến phức tạp.

Thành phố chỉ còn 5 phường giữ được “vùng xanh”, 11 phường, xã còn lại chuyển sang vùng vàng. Trong khi đó dân cư ở các xã, phường trên địa bàn thành phố sinh sống đan xen, do vậy trọng tâm trong công tác chống dịch của thành phố Phan Rang-Tháp Chàm là phải giữ vững “vùng xanh” thu hẹp vùng vàng. Giải pháp quản lý chặt chẽ di biến động dân cư và tầm soát Sar-Covi-2 trên diện rộng đang được thành phố thực hiện gấp rút. Các biện pháp chống dịch đều lấy người dân làm trung tâm.

Để giữ vùng vùng xanh, Ủy ban nhân dân(UBND) phường Thanh Sơn, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận siết chặt kiểm soát di biến động dân cư đến từng khu phố. Khu phố 7, là hình mẫu trong việc bảo vệ “vùng xanh”. Tại đây, các thành viên thay phiên trực chốt hàng ngày. Tất cả người dân trong khu phố đều phải khai báo lịch trình khi ra, vào. Người lạ muốn vào “vùng xanh”; phải khai báo nhân thân, địa chỉ cụ thể. Việc giao nhận hàng hóa phải thực hiện ngay tại chốt.

TP. Phan Rang - Tháp Chàm: Người dân làm trung tâm phòng, chống dịch

Việc bảo vệ “vùng xanh” đều có sự tham gia tích cực của người dân và được phân thành từng nhóm nhỏ. Cứ 20 hộ gia đình sẽ phân thành 1 nhóm và chọn 1 người làm nhóm trưởng giám sát công tác phòng, chống dịch đến từng hộ. Việc phân cấp quản lý 3 tầng theo nhóm hộ, Ban QL khu phố và UBND phường nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch.

Để giữ vững “vùng xanh” trong phòng, chống dịch Covid-19. Phường Thanh Sơn, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận đã lập 8 chốt bảo vệ “vùng xanh”. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng, chống dịch. Đến nay, có trên 50% hộ gia đình đã kết nối Zalo với Ban Quản lý khu phố và UBND phường. Đây là kênh quan trọng để chính quyền phổ biến tình hình dịch Covid-19, hướng dẫn, tuyên truyền người dân phòng, chống dịch. Ngoài ra, địa phương xác định vùng có nguy cơ cao như: chợ Thanh Sơn, khu vực giáp ranh với “vùng vàng” để kiểm soát chặt chẽ địa bàn và test tầm soát dịch Sar-covi-2 để chủ động phát hiện, khoanh vùng, dập dịch.

Trong tuần qua, phường Phủ Hà, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận phát hiện 3 ca dương tính dịch Covid-19 nên địa phương đã chuyển từ “vùng xanh” sang “vùng vàng”. Ngay lập tức, UBND phường nâng cao cấp độ phòng, chống dịch Covid-19.

Hiện nay, UBND phường Phủ Hà, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận tăng cường kiểm soát người dân ra vào tại 6 Tổ bảo vệ “vùng xanh” trên địa bàn phường. Các biện pháp phòng, chống dịch covid-19 đều bắt đầu bằng ý thức, trách nhiệm và trong hành động của mỗi người dân. Địa phương còn tăng cường test tầm soát Sar-covi-2 trên diện rộng, tập trung vào nhóm đối tượng có nguy cơ cao.

Hiện nay, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận chỉ còn 5 phường Kinh Dinh, Đô Vinh, Mỹ Hương, Mỹ Bình, Thanh Sơn và Kinh Dinh giữ được “vùng xanh”, 11 phường, xã còn lại chuyển sang vùng vàng. Do đó, UBND thành phố chỉ đạo các địa phương tăng cường công tác kiểm soát dịch. Kiểm soát chặt tại 104 chốt bảo vệ “ Vùng xanh” và thành lập mô hình Tổ nhân dân tự quản “Bảo vệ vùng xanh”. Ngoài ra, thành phố còn đẩy nhanh việc test chủ động tại các phường “vùng đỏ” để bóc, tách F0, F1 ra khỏi cộng đồng và test nhanh Sar-Covi-2 trên diện rộng tại các địa phương còn lại để chủ động kiểm soát dịch.

Hiện nay, UBND thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận yêu cầu các địa phương phải bảo vệ thật chắc “vùng xanh”, đồng thời tranh thủ thời gian vàng, trong 7 ngày tới Thành phố phải khoanh vùng các ổ dịch và chuyển về “vùng xanh” đối với các xã, phường còn lại. Bên cạnh sự quyết tâm, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, lúc này việc thu hẹp các vùng nguy cơ ở thành phố Phan Rang - Tháp Chàmphụ thuộc rất nhiều vào ý thức, trách nhiệm của mỗi người dân. Vào Lúc này đây, trách nhiệm với cộng đồng là điều ai cũng ghi nhớ. Không có gì to tát, tất cả đều làm được, ai ở đâu ở đó, nhà nấy ở, thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K, tuân thủ các biện pháp phòng dịch là mọi người đã làm tròn trách nhiệm và góp phần cùng thành phố Phan Rang - Tháp Chàmchuyển 11 xã, phường từ vùng vàng về vùng xanh.