Sở GD-ĐT tỉnh Ninh Thuận tổ chức đưa tài liệu giáo dục địa phương vào chương trình dạy cho học sinh lớp 1 từ năm học 2021-2022 ở tất cả các trường tiểu học trên địa bàn.

Ngày 5.10, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Ninh Thuận, cho biết Bộ trưởng Bộ GD-ĐT vừa ký ban hành Quyết định số 2986/QĐ-BGDĐT phê duyệt tài liệu giáo dục địa phương lớp 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông của tỉnh Ninh Thuận.

Ninh Thuận: Đưa tài liệu giáo dục địa phương vào chương trình dạy học chính khóa
Sở GD-ĐT Ninh Thuận đưa tài liệu giáo dục địa phương vào chương trình dạy chính khóa.

Theo đó, cấu trúc, nội dung tài liệu giáo dục địa phương lớp 1 gồm 7 chủ đề: Quê hương em; Đặc sản địa phương; Nhân vật lịch sử-văn hoá; Di tích lịch sử-văn hoá; Làng nghề truyền thống; Lễ hội truyền thống và Văn hoá ứng xử. Mỗi chủ đề, bài học được thiết kế thành các hoạt động học tập, gồm: Khởi động - Khám phá - Luyện tập - Mở rộng - Củng cố.

Mục đích biên soạn tài liệu giáo dục địa phương lớp 1 nhằm đáp ứng nội dung giáo dục địa phương của Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Tài liệu này sẽ đồng hành cùng thầy cô giáo và các em lớp 1 trong hoạt động trải nghiệm, lồng ghép, tích hợp trong các môn học, qua đó giúp cho các em có thêm những kiến thức về cảnh quan, môi trường; các giá trị về văn hoá, lịch sử, truyền thống và hiện đại của quê hương Ninh Thuận. Sở GD-ĐT Ninh Thuận sẽ chỉ đạo tổ chức triển khai dạy cho học sinh lớp 1 từ năm học 2021-2022 ở tất cả các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26-12-2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT.