Dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp ở huyện Ninh Phước. Hiện địa phương có 33 thôn, khu phố là“vùng xanh”/65 thôn, khu phố ở 9 xã, thị trấn; còn lại là “vùng vàng, cam, đỏ”

Để từng bước kiểm soát dịch, huyện Ninh Phước, Ninh Thuận đang nỗ lực triển khai nhiều giải pháp để giữ vững “vùng xanh”, thu hẹp dần “vùng vàng, cam, đỏ”. Nhiệm vụ trọng tâm của huyện Ninh Phước lúc này là đẩy mạnh tuyên truyền, kiểm soát chặt di biến động dân cư và tầm soát Sar-Covi-2 trên diện rộng.

Thôn Từ Tâm 1, xã Phước Hải, huyện Ninh Phướctừng bị phong tỏa do có ca nhiễm Covid-19, vì vậy, ngay khi gỡ phong tỏa, địa phương tập trung vận động người dân thực hiện nghiêm 5K và “nhà ai nấy ở”. Địa phương thành lập các chốt nhằm kiểm soát chặt việc đi lại, nếu người lạ vào thôn phải khai báo họ tên, địa chỉ, số điện thoại cụ thể. Nhờ vậy, thôn Từ Tâm 1 đã chuyển từ “vùng vàng” sang “vùng xanh” hơn 1 tháng nay.

Ninh Thuận: Huyện Ninh Phước nỗ lực bảo vệ vùng xanh
Một chốt kiểm soát vùng xanh tại huyện Ninh Phước. Ảnh: NTV.

Dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp trên địa bàn huyện Ninh Phước, nhất là những vùng đồng bào Chăm. Tuy nhiên, làng Chăm Thành Tín, xã Phước Hải, huyện Ninh Phướcvẫn giữ vững “vùng xanh” nhờ triển khai quyết liệt “chặt ngoài, siết trong”. Hiện địa phương đã thành lập tổ giám sát cộng đồng gồm 12 thành viên, phân công phụ trách từng khu vực để vận động người dân không tụ tập, giao lưu, thay đổi thói quen sinh hoạt hàng ngày, nhà ai nấy ở.

Hiện nay, huyện Ninh Phước có 33 thôn, khu phố /9 xã, thị trấn “vùng xanh”, còn lại là “vùng vàng, cam, đỏ”. Để giữ vững “vùng xanh”, thu hẹp dần “vùng vàng, cam, đỏ”, huyện đã lập 83 chốt kiểm soát dịch đến từng địa bàn khu dân cư; đồng thời chỉ đạo các địa phương đẩy nhanh xét nghiệm chủ động tại các “vùng đỏ” để bóc, tách F0; xét nghiệm nhanh trên diện rộng tại các “vùng vàng, cam” và xét nghiệm Sars-Cov-2 ngẫu nhiên ở “vùng xanh”, với quyết tâm bảo vệ thật chắc “vùng xanh” và nỗ lực khoanh vùng, dập dịch, chuyển dần các “vùng đỏ, cam, vàng” về “vùng xanh”.

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp , bên cạnh sự quyết tâm, quyết liệt của cấp ủy và chính quyền địa phương, ý thức, trách nhiệm của mỗi người dân đóng vai trò quan trọng. Vào lúc này đây, “nhà ai nấy ở”; thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K, tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch sẽ là giải pháp tốt nhất, hiệu quả nhất để mỗi người dân góp phần cùng huyện Ninh Phước bảo vệ vững chắc “vùng xanh”, thu hẹp, chuyển dần các “vùng đỏ, vùng cam, vùng vàng” sang “vùng xanh”.