UBND tỉnh Ninh Thuận vừa giao Sở Nội vụ tỉnh chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan để tham mưu, đề xuất bổ sung 556 biên chế trong năm học 2021-2022 cho ngành giáo dục đào tạo trước ngày 15/10 để tỉnh xem xét.

Theo Công văn số 3397 ngày 11/8/2021 của Bộ Giáo dục Đào tạo thì tại thời điểm tháng 8/2021, toàn tỉnh Ninh Thuận thừa 429 giáo viên ở các cấp học (cụ thể: cấp mầm non thừa 66 giáo viên; cấp tiểu học thừa 312 giáo viên, trung học cơ sở thừa 35 giáo viên và cấp trung học phổ thông thừa 16 giáo viên).

Ninh Thuận vẫn thiếu 415 giáo viên ở các cấp học
Trường THCS Lê Văn Tám ở TP. Phan Rang - Tháp Chàm.

Qua một thời gian rà soát, Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Ninh Thuận có báo cáo cho biết, tổng nhu cầu cần bổ sung biên chế ngành giáo dục tỉnh trong năm học 2021-2022 là 556 biên chế và các cấp học thiếu 415 giáo viên. Đồng thời đề nghị UBND tỉnh Ninh Thuận tạm thời cho phép các cơ sở giáo dục được tiếp tục ký hợp đồng với giáo viên theo Nghị quyết 102 năm 2020 về giải pháp đối với biên chế giáo dục, y tế, trong khi chờ xét tuyển viên chức đáp ứng hoạt động giảng dạy.

Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Ninh Thuận cũng đề nghị Bộ Giáo dục Đào tạo tham mưu cấp thẩm quyền giảm tỷ lệ tinh giản biên chế của ngành giáo dục tỉnh. Nguyên nhân do biên chế của các cơ sở giáo dục căn cứ vào định mức, số học sinh, số lớp, hạng trường; nếu tính giảm cơ học như hiện nay là 10% thì sẽ khó khăn cho các cơ sở giáo dục, không đủ giáo viên đứng lớp, không có quỹ lương để trả tiền vượt giờ.