CDC Ninh Thuận thông báo nhanh về một số thông tin liên quan đến 82 ca mắc Covid-19 mới trên địa bàn tỉnh (Tính đến 18h ngày 03/12/2021).

Ninh Thuận thêm 82 ca mắc Covid-19 ngày 03/12
Ninh Thuận thêm 82 ca mắc Covid-19 ngày 03/12
Ninh Thuận thêm 82 ca mắc Covid-19 ngày 03/12