UBND tỉnh Ninh Thuận đề xuất các bộ, ngành trung ương điều chỉnh vị trí quy hoạch kho xăng dầu Ninh Chữ tại cảng Ninh Chữ sang kho Cà Ná tại xã Phước Diêm (Thuận Nam).

Theo Quyết định số 1030/QĐ-TTg ngày 13.7.2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống dự trữ dầu thô và các sản phẩm xăng dầu của Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035, tỉnh Ninh Thuận được phê duyệt phát triển 3 kho tiếp nhận đầu mối với tổng sức chứa 100.000 m3. Trong đó, 2 kho tại Cảng tổng hợp Cà Ná (50.000 m3 và 20.000 m3) và 1 kho xăng dầu Ninh Chữ tại cảng Ninh Chữ (30.000 m3).

Nhằm đảm bảo triển khai thực hiện hiệu quả quy hoạch được phê duyệt, UBND tỉnh đã đề nghị Bộ Công Thương xem xét tham mưu điều chỉnh địa điểm quy hoạch kho xăng dầu Ninh Chữ tại cảng Ninh Chữ sang vị trí mới tại kho xăng dầu Cà Ná theo hướng nâng sức chứa kho xăng dầu 20.000 m3 tại khu vực xã Phước Diêm (Thuận Nam) lên thành 50.000 m3. Như vậy, Ninh Chữ sẽ không cần phải tốn 30.000 m2 mặt bằng làm kho chứa xăng dầu còn ở Cà Ná có kho xăng dầu cùng sức chứa 50.000 m3, tức là vẫn đảm bảo không thay đổi tổng quy mô công suất đã được phê duyệt là 100.000 m3 mà chỉ thay đổi về địa điểm kho chứa mà thôi.

Theo đại diện lãnh đạo Sở Công Thương, việc phát triển kho xăng dầu tại cảng Ninh Chữ (do Bộ Giao thông vận tải đang thực hiện lập quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050) chưa phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương hiện nay.

Theo UBND tỉnh Ninh Thuận, bến cảng Ninh Chữ được quy hoạch là bến tổng hợp phục vụ phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) địa phương, có bến khách, tiếp nhận tàu trọng tải nhỏ từ 1.000-3.000 DWT, không quy hoạch bến cảng cho hàng lỏng. Đồng thời, theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 115/NQ-CP ngày 31.8.2018 về thực hiện một số cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ tỉnh Ninh Thuận phát triển KT-XH, ổn định sản xuất, đời sống nhân dân giai đoạn 2018-2023, UBND tỉnh đã lập Quy hoạch khu du lịch quốc gia Ninh Chữ, xác định Ninh Chữ là trung tâm du lịch và bổ sung các khu du lịch Bình Tiên - Vĩnh Hy.

Trong khi đó, theo quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại khu bến cảng Cà Ná được quy hoạch là bến cảng tổng hợp, bến hàng rời, bến hàng lỏng được phát triển phù hợp với nhu cầu thị trường, khả năng huy động vốn của nhà đầu tư; đồng thời đảm bảo sự đồng bộ về hạ tầng cơ sở kết nối đến cảng, cỡ tàu trọng tải đến 100.000 DWT và lớn hơn. Hiện nay, dự án Cảng tổng hợp Cà Ná đã hoàn thành giai đoạn 1 và đưa vào hoạt động. Do vậy, có những yếu tố thuận lợi khi điều chỉnh vị trí quy hoạch kho xăng dầu Ninh Chữ sang kho Cà Ná theo hướng nâng quy mô kho xăng dầu Cà Ná từ 20.000 m3 thành 50.000 m3.

Hồi đầu tháng 6, ông Lê Phạm Quốc Vinh, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận, cho biết Phó thủ tướng Lê Văn Thành đã ký quyết định về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Ninh Chữ, tỉnh Ninh Thuận đến năm 2045.

Theo đó, diện tích lập quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Ninh Chữ khoảng 12.200 ha, là dải không gian ven biển Ninh Thuận thuộc địa giới hành chính TP.Phan Rang - Tháp Chàm và các huyện Thuận Bắc, Ninh Hải, Nước Phước, Thuận Nam.

Trong đó, phần đất liền có quy mô khoảng 10.200 ha và dự kiến phát triển các khu vực khai thác hoạt động du lịch trên biển khoảng 2.000 ha. Thời gian quy hoạch ngắn hạn đến năm 2035, dài hạn đến năm 2045.

Mục tiêu quy hoạch là nghiên cứu đề xuất các giải pháp quy hoạch chung xây dựng cho Khu du lịch quốc gia Ninh Chữ đến năm 2045. Qua đó nhằm khai thác các giá trị và tiềm năng tổng thể để phát triển du lịch và kinh tế - xã hội. Đây cũng là cơ sở pháp lý về quy hoạch để quản lý, thu hút đầu tư phát triển các khu vực ven biển Ninh Thuận, trở thành một trong các vùng du lịch trọng điểm quốc gia, là điểm đến hấp dẫn, khác biệt có sức cạnh tranh cao trong khu vực, cả nước và quốc tế…