Thời gian qua, UBND các phường, xã đã tích cực, chủ động ra quân giải quyết tình trạng người lang thang, xin ăn trên địa bàn thành phố, góp phần bảo đảm ổn định trật tự xã hội, mỹ quan đô thị và phát triển du lịch, từng bước xây dựng Tp. Phan Rang - Tháp Chàm trở thành đô thị thông minh.

Tuy nhiên, hiện nay tình trạng người lang thang, cơ nhỡ, xin ăn xuất hiện ngày càng nhiều trên địa bàn thanh phố; UBND các phường, xã chưa thường xuyên quan tâm giải quyết, nhất là vào các giờ cao điểm, tại các chốt tín hiệu đèn giao thông, ngã tư, ngã năm, khu vực các công viên, nơi công cộng, các chợ, siêu thị, các vỉa hè dọc các đường phố nội thành...

Vẫn còn tình trạng người lang thang, xin ăn trên địa bàn Tp. Phan Rang - Tháp Chàm.
Vẫn còn tình trạng người lang thang, xin ăn trên địa bàn Tp. Phan Rang - Tháp Chàm. Ảnh: NTO

Để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các cấp, các ngành và nhân dân trong việc giải quyết dứt điểm tình trạng người lang thang, cơ nhỡ, xin ăn trên địa bàn thành phố trong thời gian tới. Lãnh đạo UBND Tp. Phan Rang - Tháp Chàm yêu cầu Chủ tịch UBND các phường, xã và các đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ tiếp tục tăng cường xử lý, giải quyết tình trạng người lang thang, xin ăn trên địa bàn thành phố. Thực hiện một cách căn cơ các chính sách an sinh xã hội, giúp đỡ hỗ trợ cho đối tượng nghèo, khó khăn đang lang thang, xin ăn, cơ nhỡ tại địa phương; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu và của cán bộ, công chức. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố và cấp ủy cùng cấp nếu để tình trạng người lang thang, cơ nhỡ, xin ăn trên địa bàn quản lý.

Bên cạnh đó, tiếp tục tổ chức rà soát, nắm chắc đối tượng lang thang, xin ăn trên địa bàn thành phố, báo cáo Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo xử lý, giải quyết; đối với các đối tượng có hộ khẩu thường trú tại các huyện trong tỉnh, ngoài tỉnh đang hoạt động xin ăn, lang thang, cơ nhỡ trên địa bàn thành phố cần phối hợp tổ chức vận động đối tượng hồi gia, vận động gia đình nhận chăm sóc, nuôi dưỡng, tuyệt đối không để xuất hiện lang thang, cơ nhỡ, xin ăn trên điạ bàn trong thời gian đến.

Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các ngành, các đoàn thể và người dân trong việc giải quyết tình trạng người lang thang, cơ nhỡ, xin ăn trên địa bàn. Biểu dương kịp thời những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, công khai phê phán hành vi các đối tượng “chăn dắt”, tổ chức xúi dục và thuê trẻ em, người khuyết tật hoặc người cao tuổi đi ăn xin thu lợi bất chính.

Trần Duy