Ngành điện cho rằng làm theo hướng dẫn, nên không yêu cầu chủ đầu tư cung cấp giấy tờ liên quan đến quyền sử dụng đất, giấy phép xây dựng, mà chỉ kiểm tra chủ đầu tư đã ký cam kết tự chịu trách nhiệm...

Ngày 26.12, Công ty Điện lực tỉnh Ninh Thuận đã có báo cáo giải trình nội dung kiến nghị của Đoàn kiểm toán nhà nước khu vực VIII theo yêu cầu của UBND tỉnh liên quan đến việc ký các hợp đồng mua bán điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) khi chưa đầy đủ thủ tục pháp lý hoặc không đúng về trình tự thủ tục.

Công ty Điện lực Ninh Thuận giải thích rằng, theo hướng dẫn của Bộ Công thương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam, đã tổ chức nghiệm thu và ký hợp đồng mua điện từ các hệ thống ĐMTMN.

Trong đó, công ty không yêu cầu chủ đầu tư cung cấp giấy tờ liên quan đến quyền sử dụng đất, phòng cháy chữa cháy, giấy phép xây dựng, mà chỉ kiểm tra chủ đầu tư đã ký bản cam kết tự chịu trách nhiệm đối với công trình xây dựng kết hợp lắp đặt ĐMTMN và có xác nhận của địa phương trước khi nghiệm thu đấu nối và ký hợp đồng mua bán điện.

Điện lực Ninh Thuận giải trình về vi phạm mua điện mặt trời mái nhà
Điện lực Ninh Thuận đã khắc phục các vi phạm trong việc phát triển điện mặt trời mái nhà. Ảnh: Huỳnh Kim

Khắc phục các vi phạm đã nêu, Công ty Điện lực Ninh Thuận đã có văn bản báo cáo các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh hướng dẫn chủ đầu tư bổ sung hồ sơ liên quan đến các lĩnh vực đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, môi trường, giấy phép kinh doanh, nhằm hoàn thiện hồ sơ pháp lý theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Đến thời điểm Đoàn kiểm toán nhà nước khu vực VIII thực hiện kiểm tra, cơ bản các thủ tục về an toàn công trình xây dựng, phòng cháy chữa cháy đã được chủ đầu tư ĐMTMN bổ sung hoàn tất 100% hồ sơ.

Riêng lĩnh vực đất đai, các chủ đầu tư cũng đã hoàn thành 100% thủ tục chuyển mục đích/đăng ký biến động đất đai sang đất nông nghiệp khác theo hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận.

Cũng theo Công ty Điện lực Ninh Thuận, sau khi Đoàn kiểm toán nhà nước khu vực VIII chỉ ra các thiếu sót trong công tác phát triển ĐMTMN, công ty tổ chức họp rút kinh nghiệm đối với các tập thể và cá nhân có liên quan đến công tác ký kết hợp đồng mua bán ĐMTMN khi chưa đầy đủ các hồ sơ, thủ tục pháp lý.

Đồng thời chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tiến hành rà soát lại toàn bộ các hệ thống ĐMTMN, đảm bảo hồ sơ đầy đủ theo quy định.

Vào đầu năm 2022, Bộ Công thương có kết luận 1424 rà soát các vấn đề liên quan đến phát triển điện mặt trời mái nhà. Bộ Công Thương chỉ rõ loạt vi phạm của Công ty Điện lực Ninh Thuận trong quá trình thực hiện phát triển điện mặt trời mái nhà.

Liên quan đến các hệ thống điện mặt trời mái nhà của Công ty CP Phát triển Zeus, Công ty TNHH Năng lượng Hoàng Quân, Công ty TNHH Thảo Nguyên Farm, Bộ Công Thương kết luận thời gian thực hiện thỏa thuận đấu nối điện mặt trời mái nhà vượt quá thời hạn quy định của Bộ nêu tại Thông tư số 18 năm 2020 về việc quy định về phát triển dự án và hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời.

Công ty Điện lực Ninh Thuận ký hợp đồng mua bán điện có công suất vượt quá công suất trong đơn đăng ký phát triển, thỏa thuận đấu nối. Việc này trái với quy định tại Thông tư số 18 của Bộ Công Thương; Công ty Điện lực Ninh Thuận thỏa thuận, chấp thuận đấu nối hệ thống điện mặt trời mái nhà gây quá tải hệ thống điện là trái quy định tại Quyết định số 13 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam.

Công ty Điện lực Ninh Thuận thỏa thuận đấu nối, nghiệm thu, ký hợp đồng mua bán điện không đúng đối tượng là hệ thống điện mặt trời mái nhà quy định tại Quyết định số 13 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ.