Kịp thời hỗ trợ cho người lao động, doanh nghiệp khó khăn do dịch Covid-19
Kịp thời hỗ trợ cho người lao động, doanh nghiệp khó khăn do dịch Covid-19

Thực hiện Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo tinh thần Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ, với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao, thời gian qua, các cấp, các ngành chức năng trong tỉnh đã nhanh chóng triển khai, hướng dẫn các đối tượng hoàn thành quy trình thủ tục, kịp thời thụ hưởng chính sách hỗ trợ, giảm bớt một phần khó khăn trong cuộc sống.

Nhiều điểm mới về Bảo Hiểm Xã Hội bắt buộc
Nhiều điểm mới về Bảo Hiểm Xã Hội bắt buộc

Từ ngày 1-9-2021, sẽ có nhiều thay đổi lớn ảnh hưởng đến người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc. Cụ thể, mới đây, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 06/2021/TT-BLĐTBXH sửa đổi một số quy định của Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Luật BHXH.