Tín hiệu vui cho người nuôi bò hướng thịt tại tỉnh Ninh Thuận
Tín hiệu vui cho người nuôi bò hướng thịt tại tỉnh Ninh Thuận

Nhằm nâng cao thể trạng, chất lượng đàn bò địa phương, Trung tâm Công nghệ sinh học chăn nuôi thuộc Phân viện Chăn nuôi Miền Nam hỗ trợ Trung tâm Khuyến nông tỉnh Ninh Thuận thực hiện dự án “Ứng dụng tiến bộ khoa học và kỹ thuật trong chăn nuôi bò hướng thịt tại các xã khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Ninh Thuận”. Dự án đã mở ra hướng đi mới cho người chăn nuôi bò tại tỉnh Ninh Thuận.