Trách nhiệm của quân nhân trong thực hiện bảo hiểm y tế
Trách nhiệm của quân nhân trong thực hiện bảo hiểm y tế

Anh Lê Văn Minh ở xã Phương Hải (Ninh Hải, Ninh Thuận), hỏi: Hồ sơ thanh toán trực tiếp chi phí khám, chữa bệnh (KCB) bảo hiểm y tế (BHYT); thời gian thanh toán trực tiếp chi phí KCB BHYT và cơ quan có trách nhiệm thanh toán trực tiếp chi phí KCB BHYT cho quân nhân được quy định như thế nào?