Ninh Thuận (ninh thuan), Phan Rang Tháp Chàm (phan rang thap cham), Covid Ninh Thuận (covid ninh thuan), Dịch Ninh Thuận (dich ninh thuan), Du lịch Ninh Thuận (du lich ninh thuan), Tin tức Ninh Thuận (tin tuc ninh thuan), Tin Ninh Thuận (tin ninh thuan), Ninh Thuận mới nhất (ninh thuan moi nhat), Ẩm thực Ninh Thuận (am thuc ninh thuan), Xã hội Ninh Thuận (xa hoi ninh thuan)

Trách nhiệm của quân nhân trong thực hiện bảo hiểm y tế
Trách nhiệm của quân nhân trong thực hiện bảo hiểm y tế

Anh Lê Văn Minh ở xã Phương Hải (Ninh Hải, Ninh Thuận), hỏi: Hồ sơ thanh toán trực tiếp chi phí khám, chữa bệnh (KCB) bảo hiểm y tế (BHYT); thời gian thanh toán trực tiếp chi phí KCB BHYT và cơ quan có trách nhiệm thanh toán trực tiếp chi phí KCB BHYT cho quân nhân được quy định như thế nào?