Cách phát WiFi từ điện thoại Android đơn giản
Cách phát WiFi từ điện thoại Android đơn giản

Các dòng điện thoại thông minh hiện nay không những có khả năng kết nối mạng WiFi mà còn có thể trở thành thiết bị phát WiFi, chia sẻ mạng 3G, 4G với các thiết bị xung quanh. Cùng Ninh Thuận 24h tìm hiểu cách phát WiFi từ điện thoại Android nhé!

Ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng, chống dịch Covid-19
Ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng, chống dịch Covid-19

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid -19, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh (Ninh Thuận) đã chủ động đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo điều hành để phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Cách làm này vừa bảo đảm công việc chuyên môn, vừa phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả.