Người tiêm đủ 2 mũi vaccine Covid-19 được về quê không?
Người tiêm đủ 2 mũi vaccine Covid-19 được về quê không?

Tại Công văn số 6324/VPCP-KGVX, Văn phòng Chính phủ đã yêu cầu Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội, TP.HCM và tỉnh Bình Dương nghiên cứu phương án xem xét tổ chức cho người ở khu vực đông dân cư được đăng ký về quê theo nguyện vọng. Vậy người tiêm đủ 2 mũi vaccine COVID-19 được về quê không?